10.797222346,106.677222250

Sản phẩm

Sản phẩm
Hoa mai ngành cán thép

Giá: Liên hệ

Buly máy viên

Giá: Liên hệ

Khuôn và trục lô

Giá: Liên hệ

Bích neo tàu 30 tấn

Giá: Liên hệ

Khuôn mẩu

Giá: Liên hệ

THÉP CHẾ TẠO 01

Giá: Liên hệ

Nồi nấu kẽm

Giá: Liên hệ

Máy ép viên

Giá: Liên hệ

THÉP CHẾ TẠO 02

Giá: Liên hệ

Máy sàng viên

Giá: Liên hệ

THÉP CHẾ TẠO 03

Giá: Liên hệ

THÉP CHẾ TẠO 04

Giá: Liên hệ

THÉP CHẾ TẠO 05

Giá: Liên hệ

THÉP CHI TIẾT 05

Giá: Liên hệ

Thép đúc chi tiết 10

Giá: 2.000.000 đ

gang đúc loại 1

Giá: 13.000 đ

Đối trọng phao biển

Giá: Liên hệ

Gối bạc đạn

Giá: Liên hệ

Võ máy nghiền

Giá: Liên hệ

Nhông chậu

Giá: Liên hệ

heo nghiền đá

Giá: Liên hệ

Hàm nghiền đá

Giá: Liên hệ

Neo 5000kg

Giá: Liên hệ

THÉP CHI TIẾT 01

Giá: Liên hệ

THÉP CHI TIẾT 02

Giá: Liên hệ

THÉP CHI TIẾT 03

Giá: Liên hệ

Đúc Thép Chế Tạo Máy , duc thep che tao may, luyen can thep cho chi tiet may